Close

Constituencies

YEAR NAME DESIGNATION PARLIAMENT CONSTITUENCY TELEPHONE
2019 Shri Ganesh Singh Member of Parliament(MP) Satna 07672-257999, 9425172508, 011-23795282, 9013180008
Assembly constituency Telephone number
CONSTITUENCY NAME DESIGNATION ASSEMBLY CONSTITUENCY TELEPHONE
61. Shri Nilanshu Chaturvedi MLA Chitrakoot 9630384540, 9589820017
62. Shri Jugul Kishor Bagri MLA Raigaon 9425172577
63. Shri Siddhartha Kushwaha MLA Satna 07672-234103, (0755) 2440563, 9303355888,9993149682
64. Shri Nagendra Singh MLA Nagod 9013869227, 9425013554
65. Shri Narayan Tripathi MLA Maihar 7694072622, 9893486602
66. Shri Ram Khelawan Patel MLA Amarpatan (07675) 272228, (0755) 2776354, 9179009674, 7999945799
67. Shri Vikram Singh MLA Rampur Baghelan 07672 -271309, 9755289289, 7982610053